6 aprilie 2018

SERVICII

Servicii de cercetare/ dezvoltare

Serviciile de cercetare sunt oferite acelor beneficiari ce cauta sa-si optimizeze activitatea companiei prin determinarea unor algoritmi de evaluare sau /si prognoza pentru anumiti parametrii. 

Serviciile de cercetare dezvoltare oferite au intotdeauna o finalitate aplicata la procesele de lucru, la modul de abordare (proceduri, mecanisme de verificare) sau efectiv noi metodologii/mecanisme de calcul pentru o mai buna aproximare a valorilor necesare utilizatorilor sau decidentilor.

Exemple:

 • Identificarea proceselor de lucru ineficiente
 • Benchmarking prin definirea si analiza de parametrii pentru retele similare de distributie apa
 • Analiza cauza efect si automatizare a alertelor privind depasirea unor indicatori/declansarea unor proceduri predefinite de raspuns/ automatizarea unor decizii/ bucle de feedback de reglare a raspunsurilor
 • Determinari utilizand instrumente de simulare probabilistic – statistica

Aceste servicii pot fi realizate prin definirea precisa a seturilor de date necesare si a acuratetei acestora, frecventa de colectare si apoi mecanisme de automatizare a analizei de date , validare si raportare.

Analiza Functionala a Organizatiei

Prestarea acestui serviciu de consultanță are ca scop realizarea unei analize funcționale a organizatiei dumneavoastră.

Finalitatea procesului de consultanță – este un document care identifică următoarele aspecte:

 1. Principalele activități de bază și conexe derulate de către personalul organizatiei, la nivelul fiecărui departament din compunere și a manierei în care sunt alocate și utilizate resursele umane, resursele materiale, resursele de timp și resursele informaționale.
 2. Gradul de procedurare a activităților derulate, nivelul de adecvare a procedurilor la realitatea curentă și principalele surse de eroare în derularea activităților.
 3. Principalele riscuri și nivelul acestora (cu identificarea principalelor vulnerabilități/elemente de criticitate).
 4. Obiective specifice ale departamentelor din compunere
 5. Un model de măsurare/evaluare și gestionare a performanței personalului organizatiei
 6. Propuneri de eficientizare a activității organizatiei.

Aceste servicii pot fi realizate in scopul general de imbunatatire functionala sau limitate la anumite scopuri precise (exemplu: conformitatea cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – privind protectia datelor cu caracter personal)

Servicii de audit a sistemelor informatice

Auditul sistemului informatic este o ramură a auditului general care se ocupă de controlul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor; studiază, în primul rând, sistemele şi reţelele de calcul din punct de vedere al examinării eficienţei controlului tehnic şi procedural pentru a minimiza riscurile. Auditarea sistemului informatic presupune discuţii cu personalul care stabileşte specificaţiile, dezvoltă, testează, conduce, administrează şi utilizează sistemele de calcul.

Oferim următoarele tipuri de audit IT:

 • Evaluarea unui sistem informatic în scopul furnizării unei asigurări rezonabile privind funcţionarea acestuia, asigurare necesară inclusiv misiunilor de audit financiar sau de audit al performanţei la care este supusă entitatea;
 • Evaluarea performanţei implementării şi utilizării sistemelor informatice;
 • Misiuni de audit mixte, prin integrarea celor trei tipuri de audit: auditul financiar, auditul performanţei şi auditul IT, acestea urmând a se desfăşura în cadrul unor misiuni comune, în funcţie de obiectivele stabilite;

Evaluarea unui sistem IT integrat şi/sau a unor aplicaţii individuale utilizate ca suport pentru asistarea deciziei (sisteme IT utilizate pentru evidenţă, prelucrarea şi obţinerea de rezultate, situaţii operative şi sintetice la toate nivelele de raportare) în cadrul entităţii auditate.

Extinderea utilizării tehnologiei informaţiei în toate domeniile, inclusiv în cel al sistemelor financiar-contabile, care presupune atât extinderea controalelor IT în cadrul sistemului de control intern al entităţii auditate, generează necesitatea perfecţionării modelelor tradiţionale de auditare şi extinderea auditului sistemelor informatice în activitatea unității.

Servicii de testare si evaluare a securitatii sistemelor informatice

Cunoscute sub denumirea de Ethical hacking sau „teste de penetrare a securitatii sistemelor informatice ” aceste servicii au ca si scop evaluarea securitatii sistemelor informatice utilizand sisteme automate de scanare sau operatiuni specifice efectuate manual de ingineri specializati. Pentru protejarea datelor, sunt simulate atacuri prin technici specifice pentru identificarea nivelului de expunere la riscuri informatice.

In baza acestor simulari se colecteaza concluziile si se realizeaza un raport care arata pe de o parte vulnerabilitatile sistemelor verificate si de asemenea masurile ce se impun a fi luate in scopul eliminarii vulnerabilitatilor.

Servicii de analiza si dezvoltare software la comanda

Metodologia de lucru, tehnologia si instrumentele de dezvoltare de mare performata ne permit crearea de solutii specifice software pentru orice tip de industrie sau servicii.

Detinem un portofoliu important de componente functionale fapt care ne permite sa dezvoltam  si sa implementam rapid noi solutii in diverse domenii de activitate:

 • Sisteme dispecerat si suport decizie, monitorizare si control
 • SIsteme de management al calitatii / Guvernanta corporativa
 • Management indicatori companii de apa
 • Management si interventii situatii de urgenta
 • Monitorizare sisteme si echipamente Oil & Gas
 • Administratie publica locala si centrala
 • Companii furnizoare de servicii
 • Administrare si exploatare resurse naturale
 • Managementul emisiilor de carbon asociate diverselor proiecte
 • Managementul deseurilor
 • Managementul siturilor contaminate
 • Colectare date, analiza si raportare sintetica, integrari cu alte sisteme