18 martie 2018

smartSCIM

SMART SCIM – Solutia informatica pentru Control Intern Managerial intr-o  organizatie realizata de MOBIUS SOFTWARE – este singura solutie pe piata romaneasca de profil ce asigura un cadru administrativ complet pentru implementarea si intretinerea functionala a unui sistem de control intern managerial.

Solutia SMART SCIM asigura implementarea completa din punct de vedere administrativ a Sistemului de Control Intern Managerial in conformitate cu ORDINUL SGG nr. 600/2018

Conceptul de control intern

Accepţiunea largă  – controlul intern este răspunsul la întrebarea „ce se poate face pentru a deţine un control cât mai bun asupra activităţilor?”

Definiţie,,Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management. 

Cele 5 elemente componente ale controlului intern sunt:

–          Definirea si reprezentarea mediului de control

–          Performanta si managementul riscurilor

–          Informarea si comunicarea

–          Activitatile de control (scorecard, benchmarking, monitorizare riscuri etc)

–          Auditarea si evaluarea

Legislatia in vigoare stabileste  Standardele de control intern care reprezintă un ansamblu minimal de reguli de management care trebuie să fie aplicate în oricare entitate publică;

Prin aceasta reglementare a standardelor de management / control intern se  urmăreste, pe de o parte, crearea unui model de control managerial unitar şi coerent pentru entitățile publice iar, pe de alta parte, utilizarea standardelor drept sistem de referință în raport cu care se evaluează calitatea sistemelor de control managerial ale entităților publice.

Instrumentele sistemului de control intern

Obiectivele:

Reprezintă efectele pozitive pe care conducerea încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite.

Mijloacele:

Ansamblul resurselor umane, financiare şi materiale, privite în corelaţie cu realizarea obiectivelor.

Sistemul Informational:

Reprezintă totalitatea procedeelor, metodelor şi mijloacelor utilizabile la nivelul entităţii, în cadrul procesului informaţional considerat ca rezultat al operaţiilor de culegere, prelucrare, sistematizare, transmitere, valorificare şi stocare a datelor şi informaţiilor.

Organizarea:

Constituie un ansamblu de măsuri, metode, tehnici, mijloace şi operaţiuni, prin care conducerea stabileşte componentele procesuale şi structurale ale entităţii publice, în vederea realizării obiectivelor propuse

Procedurile:

Totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite si regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii. Implementarea efectiva a sistemului de management al controlului intern se bazeaza pe produse mature, complet integrate.

Solutia SMART SCIM care asigura implementarea informatica a Sistemului de Control Intern Managerial este de tipul portalurilor colaborative, bazat pe tehnologie de ultima generatie. Solutia asigura managementul riscului in organizatie, corelat cu activitatea si evaluarea angajatilor, precum si gestionarea documentelor si proceselor necesare implementarii unui control managerial efectiv.

Cadrul de implementare conceput pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial asigura implemenatarea completa a OSGG 600, cu modificarile și completările ulterioare.

Solutia SMART SCIM asigura definirea cu ajutorul componentei Mobius GRC a elementelor de Balanced Score Card :

 • Solutia informatica propusa gestioneaza si utilizeaza ca si baza de lucru cele patru perspective :
  • Perspectiva Financiara
  • Perspectiva Clienti
  • Perspectiva operationala (Procese si sisteme de management)
  • Perspectiva invatare dezvoltare (Resurse)

  Evident impactul asupra evolutiei previzibile este conditionat de factorii : Politic, Economic, Socio Cultural, Tehnologic, Mediu, Legislativ…

Pe langa abordarea strategica a managementului organizatiei se poate avea in vedere o integrare a conceptelor de Balanced Score Card si a celui de Management al Riscurilor Organizationale.

In concluzie, solutia prezentata , MOBIUS SMART SCIM  / GRC cu elementele BSC aduce în același timp, o metodologie de implementare a unui sistem ciclic de definire a obiectivelor strategice pe baza relațiilor cauzale dintre procesele organizației, de aliniere organizaționala și cascadare a obiectivelor pâna la nivel de angajat, de execuție a strategiei pe baza inițiativelor strategice și de închidere a buclei de management, pe baza măsurării, invățării, testării schimbărilor și adaptării obiectivelor strategice. Solutia este dezvoltata dupa un efort de 12 ani, fiind asezata intr-un cadru functional modern din punct de vedere tehnologic in ultimii ani.

Elemente studiate si integrate functional in cadrul acestei solutii:

 • COSO Internal Control
 • COSO Enterprise Risk Management
 • Balanced Score Card
 • Enterprise Risc Management
 • ISO 27001/2015
 • Iso 9001/2015
 • ISO 31000/2018

Solutia este bazata pe platforma WEB Colaborativa MOBIUS EIP astfel functionalitatea ei este asigurata pentru dispozitive desktop si mobile, indiferent de sistemul de operare utilizat (Windows, Linux, IOS, Android…) sau dispozitivul pe care acesta este functional (computer, computer portabil, tableta, smartphone, raspberry pi ….)  Sistemul permite prin integrari si colectari de date de la dispozitive de tip IoT, corelarea cu sisteme de suport a deciziei.

Nota: Pentru a reusi o implementare a acestei solutii, mai ales in mediul organizatiilor/institutiilor publice trebuie ca aestea sa fie capabile sa-si defineasca strategia, obiectivele strategice si indicatorii asociati, care sa fie masurabili. “Ce nu poti masura nu poti imbunatati” :)).